hits

Karbonfangst er kontraproduktivt

Og i tillegg er karbonfangsten også umoralsk og ekstremt dyr.

CO2 er ikke gift, det er en helt nødvendig komponent i luften for at planteveksten skal opprettholdes. Mer CO2 i atmosfæren vil gi større plantevekst, noe som gir mer mat til mennesker og dyr. Per i dag er CO2 innholdet i atmosfæren rundt 400 deler av en million (400/1000000). Ved omtrent 150 deler per million vil planteveksten slutte og plantene dø ut. Nesten alt liv på planeten er avhengig av plantelivet, og nesten alle kalorier som forbrennes og derfor er med på å opprettholde livet vårt, har sin opprinnelse i fotosyntese. En prosess som er avhengig av karbondioksid. CO2 innholdet i atmosfæren har tidligere vært langt høyere enn det er nå, og det var lenge før mennesket fantes.

Rimelig energi er sannsynligvis den største faktoren for hvorvidt det er mulig å utvikle høyere økonomisk effektivitet i et samfunn, med påfølgende vekst i velstanden. I vestlige land kan vi se at vanlige borgere har bedre velstand enn konger hadde i samme område for kun 2-300 år siden. Ved reduksjon av tilgangen på rimelig energi vil velstandsutviklingen reverseres. Og holdes utviklingen av eksisterende og nye rimelige energikilder tilbake, så dømmer man samtidig mindre velstående deler av verden til å fortsette på samme nivå som i dag, eller dårligere. Det kan bli mer interessant enn morsomt å se hvordan det påvirker "freden" i verden.

Karbonskatt, "grønne" skatter og avgifter generelt, avhjelper ikke karbonutslipp i det hele tatt. Det eneste praktiske resultatet disse har er å flytte kapital fra produktive investeringer til meningsløse politiske og byråkratiske prosjekter basert på ideologiske kjepphester. Planøkonomiske disponeringer har aldri fungert godt før, og det foreligger ingen ny kunnskap som tyder på at det vil endres fremover.

Det er regjeringsmedlemmene og stortingsrepresentantene sitt personlige moralske ansvar å disponere statsbudsjettet på best mulig vis på vegne av og til fordel for borgerne. Helhetlige vurderinger av komplekse økonomiske sammenhenger og praktiske resultater burde i teorien ikke være en utfordring for det antallet mennesker som lønnes på borgernes regning for å ta seg av slike spørsmål.

 

- Roald Ribe
Leder, Liberalistene Oslo

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Liberalistene

Liberalistene

Et prinsipielt parti som jobber for fredelig frihet, for at alle skal kunne styre sitt eget liv. For et fritt samfunn med respekt for individet, full eiendomsrett, toleranse og rettsstat. Stiller i 2017 til Stortingsvalg for første gang, i alle landets fylker. Ditt liv, ditt valg!

Kategorier

Arkiv